MR-verkiezingen

Samen stapsgewijs naar een nieuwe MR

Het kiezen van een Medezeggenschapsrd is een ‘klusje’ waar veel MR-en tegenop zien. Het is daarom onze missie om het kiezen van een nieuwe MR zo eenvoudig mogelijk te maken. Dit doen we door onze geavanceerde software te combineren met persoonlijke ondersteuning van A tot Z.

 

Bij MR-verkiezingen.nl ontvangt de kiesgerechtigde persoon een e-mailuitnodiging met een knop waarmee men direct op het persoonlijke stembiljet uitkomt.

Onze verkiezingssoftware zorgt ervoor dat ongeldig, te veel of te weinig stemmen uitbrengen niet mogelijk is. Kortom: altijd 100% geldige stemmen!

Benieuwd hoe het werkt?

Weten wat het kost?

Hoe het werkt?

Ons stappenplan (draaiboek)

Durf meer te vragen: achterbanraadpleging

Aan te leveren info bij MR-verkiezingen:

Denk hierbij aan: 

  • Organisatie-gegevens (naam, adres etc.).
  • Logo (t.b.v. opmaak n
  • Gegevens contactpersoon.
  • Kandidaatstellingstermijn (van-tot)

Geef aan welke talen gewenst zijn. Voor meer informatie kijk op MRverkiezingen.nl/meertalig

  1. Is er sprake van kandidaatstelling per kiesgroep? Zo ja, welke kiesgroepen zijn er?
  2. Geef aan hoeveel zetels beschikbaar zijn per kiesgroep.

Standaard bieden wij de optie om op het stembiljet behalve de naam, tevens een foto en/of motivatie te plaatsen.
Is dit gewenst? Lever foto’s en motivaties (advies: max ca. 60 woorden) aan in de online-omgeving

  1. Lever een overzicht van max.  5 testers aan  (in een Excel-sheet)
  2. Als eventueel een opsplitsing naar kiesgroep gewenst is: verdeel de diverse kiesgroepen over de testers
  1. Lever de kiesgerechtigde medewerkers aan (in een Excel-sheet). Check het eigen OR-reglement om te bepalen wie kiesgerechtigde is.
  2. Als sprake is van kiesgroepen, vermeld tot welke kiesgroep een medewerker behoort.
Scroll naar boven